... ORDINAČNÍ HODINY: PONDĚLÍ - NEDĚLE NA ZÁKLADĚ TELEFONICKÉHO OBJEDNÁNÍ 8:00 - 20:00 BEZ PŘÍPLATKU ...
____________________________________________________________________________________________________________________

OČKOVÁNÍ KOČEK

        Očkování, odborně vakcinace. Jde o odborný veterinární úkon, který smí provádět pouze veterinární lékař nebo sestra pod dohledem veterinárního lékaře. Očkování chrání zvíře před nákazou nebezpečnými nemocemi - jde obvykle o nemoci neléčitelné, léčitelné špatně (či draze) nebo takové, které zanechávají trvalé následky. Chorob, proti kterým se dají kočky vakcinovat, je celá řada. Povinné očkování není v ČR zatím žádné, pouze pokud s kočkou navštěvujete jiné země nebo kočičí akce, bude po Vás vyžadována minimálně vakcinace proti vzteklině.

Jak často a proč se chodí s kočkou na očkování?

        S dospělou kočkou se chodí na vakcinaci obvykle 1x ročně, výjimečně 1x za 3 roky - to je dané výrobcem vakcíny, kterých je mnoho. Kotě je nutné vakcinovat opakovaně ve 3-4 týdenních intervalech minimálně dvakrát, v některých případech 3x. První očkování proběhne nejčastěji kolem 10. týdne života, ale jsou situace, kdy je nutné očkovat již od 6. týdne - například koťata neočkovaných koček nebo nekojená, uměle odchovaná mláďata.

        Vakcinace je zároveň takovou kontrolou zdraví. Dobrý veterinář Vaše zvířátko před samotnou vakcinací zváží a provede pečlivé klinické vyšetření (pokud je to možné). Změny váhy nám mohou pomoci při úpravě stravy a krmné dávky nebo nás navedou k další diagnostice, a tím odhalíme často nějaké, zatím skryté onemocnění, které tak můžeme včas řešit.

Proti čemu lze kočku očkovat

        Nejčastější je trojkombinace - herpesviróza, kaliciviróza a panleukopenie. Na nálepce v očkovacím průkaze najdete zkratku PCH – P (panleoukopenie), C (kaliciviróza) a H (herpesviróza). Toto očkování doporučuje i Světová organizace veterinárních lékařů malých zvířat.

      Panlekopenieje onemocnění koťat a jinak se mu říká i kočičí mor nebo kočičí parvoviróza. Pokud vypukne mezi neočkovanými koťaty, většina se jich nakazí a pro spoustu z nich je nemoc smrtelná! Chránit proti ní naše miláčky lze pouze vakcinací. 

        Kaliciviróza a herpesviróza jsou onemocnění z komplexu kočičí rýmy – způsobují většinu kočíčích rým, nachlazení neboli kočičí chřipku. Calicivirus je nebezpečný i svou virulentní formou, která končí do 24h smrtí nakažených jedinců. Dalším nepříjemným projevem je u nakažených březích samic potrat nebo porod mrtvých či neživotaschopných mláďat s velmi nízkou porodní hmotností. 

Dále lze vakcinovat: 


Chlamydiózu – opět kočičí rýma, velmi vhodné pro kočky venkovní nebo s přístupem ven a pro domácnosti, kde je koček více.

Vzteklinu – je povinná u koček cestujících mimo ČR, může být vyžadována na kočičích akcích.

Lymeskou boreliózu – zatím není zvykem u nás vakcinovat, větší význam má ochrana před
napadením klíšťaty (spot on, obojky, spreje).

FeLV (virus kočičí leukémie) – obvykle vhodné pro kočky venkovní. Před samotným očkováním je nutné otestovat kočku, zda touto nemocí není již nakažená.

FIP (virus kočičí peritonitis) – vakcína existuje, nicméně její účinnost je tak nízká, že se zpravidla nepoužívá, ochrana vzniká jen u 20% – 40% očkovaných jedinců.

Dermatofytózu – prakticky se obvykle nepoužívá jako prevence, ale až léčebně, pokud je kočka nakažena plísňovým onemocněním a nedaří se ho jinak dostat pod kontrolu.

Tato očkování jsou volitelná a záleží na Vašich preferencích a doporučení Vašeho ošetřujícího veterináře.

Postvakcinační sarkom 

        Velký strašák všech milovníků koček. Tento zhoubný nádor z měkkých tkání vzniká v místě vpichu vakcíny (i po vpichu jiného léku). Vzniká jako reakce, ani ne tak na samotné očkování, jako na adjuvans používaná ve vakcínách. Sarkom se vyvine za týdny až roky po očkování, je poměrně vzácný a vyskytuje se většinou v oblasti lopatek a hřbetu, neboť do těchto míst je očkována drtivá většina koček. V Americe se kočky očkují v oblasti stehna, protože v případě výskytu nádoru je léčba o něco jednodušší, respektive může být radikálnější. Podle různých zdrojů je uváděno riziko vzniku 1/1000 až 1/10 000 vakcinací, takže rozhodně převládá prospěch z očkování nad minimálním rizikem vzniku sarkomu. Důležitý je i výběr co nejbezpečnějších vakcín a očkovat s rozumem to, co je potřeba. 


        Pokud v místě vpichu vakcíny nebo jiného léku objevíte zduření nebo bouli, vydejte se okamžitě k veterináři. Jen včasné a okamžitéřešení může být úspěšné!